เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ในน้องแมว หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Feline Infectious Peritonitis (FIP) มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรน่าในแมว หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Feline Coronavirus (FCoV) ซึ่งเป็นคนละสายพันธุ์กับไวรัสโคโรน่าในคน ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลกอยู่ในช่วง 2-3 ปีนี้

โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน และจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบ โดยพบได้บ่อยในช่องท้อง ช่องอก ตา และระบบประสาท ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นกับอวัยวะใด ก็จะทำลายระบบต่างๆ ของอวัยวะนั้น

โดยแมวที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และมากกว่า 17 ปี ถือเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะพบโรคนี้ได้บ่อย เพราะเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันร่างกายไม่แข็งแรง

ยกตัวอย่าง สายพันธุ์แมวที่สามารถพบโรคนี้ได้บ่อย ได้แก่ Abyssinians, Australian Mists, Bengals, Birmans, Burmese, British Shorthairs, Cornish Rex, Domestic Shorthairs, Himalayans, Persians และ Rexes

เยื่อบุช่องท้องอักเสบ จะทำให้แมวมีอาการแบ่งได้เป็น 2 แบบ ดังต่อไปนี้

1. อาการแบบเปียก (Effusive Form) มีการสะสมของเหลวในช่องท้อง เพราะการอักเสบของหลอดเลือด ทำให้ช่องท้องขยายใหญ่ มีอาการหายใจลำบาก หรือหายใจเร็ว และมีความผิดปกติเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ

2. อาการแบบแห้ง (Non-Effusive Form) จะสังเกตอาการได้ยากกว่าแบบเปียก เพราะไม่มีการสะสมของของเหลวในช่องท้อง แต่อาจพบก้อนผิดปกติในช่องท้อง หรืออาจพบอาการทางระบบประสาท ได้แก่ ม่านตาอักเสบ ตากรอกกลิ้งไปมา การก้าวเดินไม่สัมพันธ์กัน และการชัก

3. อาการอื่น ๆ ที่อาจพบได้ คือ มีไข้ ซึม ไม่กินอาหาร น้ำหนักลด เหงือกซีด เหงือกเหลือง

สามารถป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร?

1. กระบะทรายต้องสะอาด และมีเพียงพอต่อจำนวนแมวที่เลี้ยง

2. ไม่ควรให้กระบะทราย กับชามอาหารและน้ำ อยู่ภายในห้องเดียวกัน

3. ไม่ควรเลี้ยงแมวจำนวนมากไว้ด้วยกัน