แมวป่วยมะเร็ง ‘เม็ดเลือดขาว’ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส Feline Leukemia Virus (FeLV) ซึ่งหากไม่ได้รับรักษา แมวที่ป่วยอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ แต่หากมีการป้องกันดูแลที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยง ที่แมวจะป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้

เมื่อแมวป่วยเป็นโรคนี้ จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมลงอย่างช้าๆ และระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกด จนมีโอกาสติดเชื้อโรคอื่นๆ เช่น มะเร็ง ปัญหาการสืบพันธุ์ ปัญหาการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น

ซึ่งการติดต่อของโรค จะไม่สามารถติดต่อไปยังคน แต่สามารถติดต่อจากแม่แมวสู่ลูกแมวในขณะตั้งท้อง และระหว่างแมวสู่แมว ผ่านน้ำลาย ผ่านทางสารคัดหลั่ง ผ่านทางน้ำตา ปัสสาวะ อุจจาระ ทั้งนี้ ‘แมวเพศผู้’ มีอัตราเสี่ยงต่อโรคนี้ มากกว่า ‘แมวเพศเมีย’

แมวป่วยมะเร็ง เม็ดเลือดขาว จะมีอาการอย่างไร?

หลังจากที่แมวได้รับเชื้อไวรัส Feline Leukemia Virus (FeLV) เข้าไปในร่างกาย จากนั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ แมวจะเริ่มแสดงอาการต่างๆ ให้เห็น ยกตัวอย่างเช่น

 • ภูมิคุ้มกันต่ำลง
 • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • เป็นไข้
 • ซึม
 • เบื่ออาหาร
 • อาเจียน
 • หายใจลำบาก
 • เหงือกอักเสบ
 • มีแผลในช่องปาก
 • ท้องเสียเรื้อรัง
 • น้ำหนักลดอย่างต่อเนื่อง
 • มีภาวะโลหิตจาง
 • ต่อมน้ำเหลืองโต

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว มีขั้นตอนการวินิจฉัยโรคอย่างไร?

1.สัตวแพทย์จะทำการซักประวัติ และตรวจร่างกายของแมว

2.เจาะเลือดของแมว เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

3.ตรวจการทำงานของตับ ไต และอัลตร้าซาวน์ช่องท้อง

4.ตรวจด้วยชุดตรวจ FeLV test

วิธีการรักษา แมวที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว คือ

 • รักษาตามอาการ
 • ให้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน
 • ถ่ายเลือด ในกรณีที่มีภาวะเลือดจางรุนแรง
 • ให้สารอาหาร
 • ใช้ยา หรือสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
 • ให้เคมีบำบัด

วิธีการป้องกันไม่ให้แมวป่วย เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว คือ

1.ให้แมวอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคจำนวน 2 เข็ม ห่างกันเข็มละ 1 เดือน และฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำทุกปี

2.เลี้ยงแมวด้วยระบบปิด หรือเลี้ยงในบ้าน ไม่ปล่อยให้ออกไปข้างนอก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จากแมวตัวอื่นนอกบ้าน

3.หากแมวในบ้านป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเลี้ยงแมวหลายตัวร่วมกัน ให้แยกแมวที่ป่วยและของใช้ ออกจากแมวตัวอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้แมวตัวอื่นติดโรค