ไข้แมวข่วน หรือ Cat Scratch Fever หรือ Cat Scratch Disease เกิดจากการที่แมวติดเชื้อแบคทีเรีย Bartonella henselae ซึ่งคาดว่าหมัดแมวเป็นพาหะ นำเชื้อแบคทีเรียนี้จากแมวไปสู่แมว ไม่ได้ติดต่อโดยตรงระหว่างแมวสู่แมว จากการข่วนหรือกัดกัน

ซึ่งไข้แมวข่วน สามารถติดต่อจากแมวสู่คนได้ จากการที่คนถูกแมวกัด ข่วน หรือเลีย โดยแมวที่ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการ แต่จะเป็นตัวพาหะ ในการแพร่โรคนี้สู่คนได้ โดยโรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คน

ไข้แมวข่วน มีอาการอย่างไร

คนที่ติดเชื้อนี้มักแสดงอาการ หลังถูกแมวที่มีเชื้อกัด ข่วน หรือเลีย ประมาณ 3-10 วัน โดยจะพบผื่นแดง ตุ่มพอง แผลหลุม ต่อมน้ำเหลืองโต ซึ่งสามารถหายเองได้ภายใน 4-8 สัปดาห์

แต่คนที่ติดเชื้อ แล้วมีร่างกายอ่อนแอ หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้อที่ตา ติดเชื้อที่ระบบประสาท มีตุ่มนูนที่ผิวหนัง หรือติดเชื้อแทรกซ้อน ที่หัวใจ และตับได้

โดยคนติดเชื้อนี้ หากมีร่างกายที่แข็งแรง และไม่มีโรคแทรกซ้อน อาการต่างๆ จะหายได้เอง โดยไม่ต้องใช้ยารักษา แต่หากมีอาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบ และบวม มีไข้ต่ำๆ หลังจากถูกแมวกัด หรือข่วน มีแผลที่แดงอักเสบ หรือมีบาดแผลที่รักษาไม่หาย ควรไปพบแพทย์

แต่คนติดเชื้อ ที่มีภูมิต้านทานตํ่า ต้องใช้เวลารักษา ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ นานประมาณ 1-3 เดือน และหากมีอาการต่อมนํ้าเหลืองอักเสบ เป็นหนอง ต้องใช้เข็มเจาะหนองออกมา เพื่อลดอาการปวด

วิธีการป้องกันไข้แมวข่วน

1. การป้องกันในคน คือ หลีกเลี่ยงการเล่นแมวอย่างรุนแรง เพราะอาจทำให้ถูกแมวข่วน หรือกัดได้, หลังเล่นกับแมวเสร็จ ควรล้างมือให้สะอาด, หากถูกแมวข่วน หรือกัด ควรล้างแผลให้สะอาดทันที ด้วยสบู่, อย่าให้แมวเลียแผล และไม่ควรสัมผัส หรือเล่นกับแมวจรจัด

2. การป้องกันในแมว คือ คอยควบคุมดูแล และกำจัดหมัดแมว, เลี้ยงแมวในบ้าน แบบระบบปิด เพื่อป้องกันแมวติดเชื้อจากแมวจรจัด และตัดเล็บแมวให้สั้นอยู่เสมอ