Uncategorized

เอดส์แมว เกิดจากอะไร หากแมวป่วยโรคนี้ต้องรักษาอย่างไร

1 min read

เอดส์แมว คือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Lentivirus ซึ่งพบได้ใน น้ำในไขสันหลัง เลือด หรือน้ำลาย ของแมวที่ติดเชื้อ สามารถติดต่อได้ ระหว่างแมวสู่แมว และแม่แมวสู่ลูกแมว ในขณะตั้งท้อง จากการกัดกัน ต่อสู้กัน หรือได้รับเลือดจากแมวที่มีเชื้อ ซึ่งมักพบโรคนี้ในแมวเพศผู้ มากกว่าแมวเพศเมีย โดยเฉพาะแมวที่มีการเลี้ยง แบบระบบเปิด หรือเลี้ยงแบบปล่อย แต่จะไม่ติดต่อสู่คน โดยแมวที่ป่วยเป็นโรคเอดส์แมว ยังไม่มีวิธีในการรักษาให้หายขาด แต่จะต้องดูแลรักษา […]

Uncategorized

แมวป่วยมะเร็ง เม็ดเลือดขาว หากไม่ได้รับรักษาอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

1 min read

แมวป่วยมะเร็ง ‘เม็ดเลือดขาว’ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส Feline Leukemia Virus (FeLV) ซึ่งหากไม่ได้รับรักษา แมวที่ป่วยอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ แต่หากมีการป้องกันดูแลที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยง ที่แมวจะป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ เมื่อแมวป่วยเป็นโรคนี้ จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมลงอย่างช้าๆ และระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกด จนมีโอกาสติดเชื้อโรคอื่นๆ เช่น มะเร็ง ปัญหาการสืบพันธุ์ ปัญหาการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งการติดต่อของโรค จะไม่สามารถติดต่อไปยังคน แต่สามารถติดต่อจากแม่แมวสู่ลูกแมวในขณะตั้งท้อง และระหว่างแมวสู่แมว […]

Uncategorized

โรคเอดส์แมว ต่างจากโรคเอดส์ในคนมั้ย รักษาได้หรือไม่?

1 min read

โรคเอดส์แมว หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Lentivirus เป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกัน กับไวรัสเอดส์ในคน แต่แม้จะเป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มเดียวกัน ก็ติดข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ โรคนี้จึงไม่ติดต่อสู่คน แต่สามารถติดต่อจากแมวสู่แมว และจากแม่แมวสู่ลูกแมวได้ แมวที่ป่วยเป็นโรคนี้ ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาด จะต้องคอยดูแล เพื่อพยุงอาการไปตลอดชีวิต ซึ่งหากร่างกายของแมวที่ป่วย มีภูมิคุ้มกันที่ดี และแข็งแรง ก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อีกนาน โรคเอดส์แมว เกิดจากอะไร เชื้อของโรคเอดส์แมว พบได้ในน้ำในไขสันหลัง เลือด หรือน้ำลาย […]

Uncategorized

มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคอันตรายในแมว ที่คนเลี้ยงแมวไม่ควรมองข้าม

1 min read

มะเร็งเม็ดเลือดขาว ในแมว เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Feline Leukemia Virus (FeLV) อาจส่งผลต่อสุขภาพร้ายแรง แต่หากมีการป้องกัน และการดูแลที่ดี ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่แมวจะติดโรคนี้ได้ หากแมวป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกด ทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างช้าๆ และมีโอกาสติดเชื้อโรคอื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง ปัญหาการสืบพันธุ์ หรือการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ได้ง่าย โดยโรคนี้ทำให้ร่างกายทรุดโทรมลงอย่างช้าๆ หากไม่ได้รับรักษา จึงอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ โรคนี้สามารถติดต่อระหว่างแมวสู่แมว ผ่านน้ำลาย […]