Uncategorized

โรคพิษสุนัขบ้าในแมว โรคอันตรายที่คนเลี้ยงแมวต้องระวัง

1 min read

โรคพิษสุนัขบ้าในแมว หรือเรียกอีกอย่างว่าโรคกลัวน้ำ ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นในสุนัขเพียงอย่างเดียว แต่สามารถติดต่อสู่แมวได้เช่นกัน โดยเมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายของแมว จะทำให้แมวป่วย และถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ถือเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากแมวสู่แมว ติดต่อจากแมวสู่คน และติดต่อสู่สัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น หนูแฮมสเตอร์ กระต่าย ค้างคาว กระรอก ชะนี วัว ควาย หมู ม้า เป็นต้น โรคพิษสุนัขบ้าในแมว เกิดจากอะไร? เกิดจากการที่แมวได้รับเชื้อไวรัส ‘เรบีส์ไวรัส’ […]

Uncategorized

ไวรัสโคโรนาในแมว ตัวการสำคัญก่อให้เกิดโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ

1 min read

ไวรัสโคโรนาในแมว หรือ Feline Coronavirus (FCoV) ซึ่งเป็นคนละสายพันธุ์กับไวรัสโคโรน่าในคน เป็นสาเหตุที่ทำให้แมวป่วยเป็น ‘โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว’ หรือ Feline Infectious Peritonitis (FIP) ได้ ซึ่งถือเป็นโรคที่มีความรุนแรง และจะรอดชีวิตได้ค่อนข้างต่ำ โรคนี้มักพบได้จากการปนเปื้อน ของเชื้อไวรัสโคโรนาในแมว ผ่านทางอุจจาระของแมว โดยมักพบในแมวที่ถูกเลี้ยง แบบมีสภาพแวดล้อมที่หนาแน่น และมักเกิดกับแมวเด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี […]