Uncategorized

แมวป่วยพิษสุนัขบ้า มีอาการยังไงและต้องรับมืออย่างไร

1 min read

แมวป่วยพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ โรคที่ติดต่อได้ทางน้ำลาย ของสัตว์ที่ป่วยและมีเชื้อนี้ เช่น การกัด การข่วน การเลียบาดแผล และการที่น้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อ สัมผัสที่ตา ปาก และจมูก เป็นต้น สัตว์ที่ป่วยโรคนี้ได้มากที่สุด คือสุนัข รองลงมาคือแมว ม้า ลิง วัว และควาย ส่วนในหนู กระรอก กระแต สามารถพบเชื้อไวรัสได้ในน้ำลาย แต่พบได้น้อย […]