Uncategorized

โรคพิษสุนัขบ้าในแมว โรคอันตรายที่คนเลี้ยงแมวต้องระวัง

1 min read

โรคพิษสุนัขบ้าในแมว หรือเรียกอีกอย่างว่าโรคกลัวน้ำ ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นในสุนัขเพียงอย่างเดียว แต่สามารถติดต่อสู่แมวได้เช่นกัน โดยเมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายของแมว จะทำให้แมวป่วย และถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ถือเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากแมวสู่แมว ติดต่อจากแมวสู่คน และติดต่อสู่สัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น หนูแฮมสเตอร์ กระต่าย ค้างคาว กระรอก ชะนี วัว ควาย หมู ม้า เป็นต้น โรคพิษสุนัขบ้าในแมว เกิดจากอะไร? เกิดจากการที่แมวได้รับเชื้อไวรัส ‘เรบีส์ไวรัส’ […]

Uncategorized

ไวรัสโคโรนาในแมว ตัวการสำคัญก่อให้เกิดโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ

1 min read

ไวรัสโคโรนาในแมว หรือ Feline Coronavirus (FCoV) ซึ่งเป็นคนละสายพันธุ์กับไวรัสโคโรน่าในคน เป็นสาเหตุที่ทำให้แมวป่วยเป็น ‘โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว’ หรือ Feline Infectious Peritonitis (FIP) ได้ ซึ่งถือเป็นโรคที่มีความรุนแรง และจะรอดชีวิตได้ค่อนข้างต่ำ โรคนี้มักพบได้จากการปนเปื้อน ของเชื้อไวรัสโคโรนาในแมว ผ่านทางอุจจาระของแมว โดยมักพบในแมวที่ถูกเลี้ยง แบบมีสภาพแวดล้อมที่หนาแน่น และมักเกิดกับแมวเด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี […]

Uncategorized

เยื่อบุช่องท้องอักเสบ โรคอันตรายที่เกิดขึ้นได้ในแมว

1 min read

เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ในน้องแมว หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Feline Infectious Peritonitis (FIP) มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรน่าในแมว หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Feline Coronavirus (FCoV) ซึ่งเป็นคนละสายพันธุ์กับไวรัสโคโรน่าในคน ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลกอยู่ในช่วง 2-3 ปีนี้ โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน และจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบ โดยพบได้บ่อยในช่องท้อง ช่องอก ตา และระบบประสาท ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นกับอวัยวะใด ก็จะทำลายระบบต่างๆ ของอวัยวะนั้น […]

Uncategorized

อุจจาระแมวขึ้นสมอง โรคติดต่อจากแมวสู่คนที่ต้องระวัง

1 min read

อุจจาระแมวขึ้นสมอง คือโรคติดต่อจากแมวสู่คน เกิดได้จากการติดเชื้อ Toxoplasma ซึ่งเกิดจากเชื้อปรสิตที่มีชื่อว่า Toxoplasma gondii ที่พบได้บ่อยๆ ในอุจจาระของแมว รวมทั้งยังสามารถพบได้ ในอุจจาระของสุนัข หมู แพะ และแกะด้วย อุจจาระแมวขึ้นสมอง โรคนี้สามารถติดต่อได้อย่างไร โรคนี้นั้น คนสามารถติดต่อได้ จากการสัมผัสอุจจาระของแมว เก็บอุจจาระของแมว จับสัมผัสแมว แล้วไม่ล้างมือ หรือล้างมือไม่สะอาด จากนั้นก็ใช้มือหยิบอาหารกิน หรือแมวไปถ่ายอุจจาระลงบนดิน […]

Uncategorized

ขี้แมวขึ้นสมอง โรคอันตรายที่เหล่าทาสแมวต้องระวัง

1 min read

ขี้แมวขึ้นสมอง หรือ Toxoplasmosis ถือเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เป็นอาการติดเชื้อที่มาจากปรสิต ซึ่งมีชื่อว่า Toxoplasma gondi ที่สามารถพบได้มากในขี้ของแมว และติดเชื้อได้จาก การสัมผัสกับขี้แมว ในตอนเก็บขี้แมว หรือตอนทำความสะอาดทรายแมว นอกจากนี้ ยังสามารถติดเชื้อนี้ได้ จากการกินเนื้อดิบ กินผักผลไม้สดที่ล้างไม่สะอาดที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ และการดื่มน้ำที่ไม่ผ่านการต้มสุก แต่โดยหลักๆ แล้ว เชื้อมักอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของสัตว์ เมื่อสัตว์ขี้ออกมา ก็จะมีไข่ปนเปื้อนออกมาด้วย ขี้แมวขึ้นสมอง มีอาการอย่างไร […]

Uncategorized

ไข้แมวข่วน โรคควรระวังที่เหล่าทาสแมวไม่ควรมองข้าม

1 min read

ไข้แมวข่วน หรือ Cat Scratch Fever หรือ Cat Scratch Disease เกิดจากการที่แมวติดเชื้อแบคทีเรีย Bartonella henselae ซึ่งคาดว่าหมัดแมวเป็นพาหะ นำเชื้อแบคทีเรียนี้จากแมวไปสู่แมว ไม่ได้ติดต่อโดยตรงระหว่างแมวสู่แมว จากการข่วนหรือกัดกัน ซึ่งไข้แมวข่วน สามารถติดต่อจากแมวสู่คนได้ จากการที่คนถูกแมวกัด ข่วน หรือเลีย โดยแมวที่ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการ แต่จะเป็นตัวพาหะ ในการแพร่โรคนี้สู่คนได้ โดยโรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คน […]

Uncategorized

โรคแมวข่วน มีสาเหตุจากอะไร อันตรายหรือไม่?

1 min read

โรคแมวข่วน หรือ Cat Scratch Disease เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนัง เนื้อเยื่อ ต่อมน้ำเหลือง และยังอาจแพร่กระจายตามกระแสเลือดได้อีกด้วย โดยสามารถติดต่อสู่คนได้ จากการถูกแมวข่วน แมวกัด หรือแมวเลีย โรคแมวข่วน มีอาการยังไง และมีวิธีการรักษาอย่างไร? อาการของโรคจะไม่เกิดขึ้นทันที แต่จะใช้เวลาหลังจากได้รับเชื้อ ประมาณ 3-10 วัน จึงจะมีการแสดงอาการออกมา เช่น มีตุ่มแดงขึ้นบริเวณที่โดนแมวข่วนหรือกัด […]

Uncategorized

เอดส์แมว เกิดจากอะไร หากแมวป่วยโรคนี้ต้องรักษาอย่างไร

1 min read

เอดส์แมว คือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Lentivirus ซึ่งพบได้ใน น้ำในไขสันหลัง เลือด หรือน้ำลาย ของแมวที่ติดเชื้อ สามารถติดต่อได้ ระหว่างแมวสู่แมว และแม่แมวสู่ลูกแมว ในขณะตั้งท้อง จากการกัดกัน ต่อสู้กัน หรือได้รับเลือดจากแมวที่มีเชื้อ ซึ่งมักพบโรคนี้ในแมวเพศผู้ มากกว่าแมวเพศเมีย โดยเฉพาะแมวที่มีการเลี้ยง แบบระบบเปิด หรือเลี้ยงแบบปล่อย แต่จะไม่ติดต่อสู่คน โดยแมวที่ป่วยเป็นโรคเอดส์แมว ยังไม่มีวิธีในการรักษาให้หายขาด แต่จะต้องดูแลรักษา […]

Uncategorized

แมวป่วยมะเร็ง เม็ดเลือดขาว หากไม่ได้รับรักษาอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

1 min read

แมวป่วยมะเร็ง ‘เม็ดเลือดขาว’ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส Feline Leukemia Virus (FeLV) ซึ่งหากไม่ได้รับรักษา แมวที่ป่วยอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ แต่หากมีการป้องกันดูแลที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยง ที่แมวจะป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ เมื่อแมวป่วยเป็นโรคนี้ จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมลงอย่างช้าๆ และระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกด จนมีโอกาสติดเชื้อโรคอื่นๆ เช่น มะเร็ง ปัญหาการสืบพันธุ์ ปัญหาการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งการติดต่อของโรค จะไม่สามารถติดต่อไปยังคน แต่สามารถติดต่อจากแม่แมวสู่ลูกแมวในขณะตั้งท้อง และระหว่างแมวสู่แมว […]

Uncategorized

โรคเอดส์แมว ต่างจากโรคเอดส์ในคนมั้ย รักษาได้หรือไม่?

1 min read

โรคเอดส์แมว หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Lentivirus เป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกัน กับไวรัสเอดส์ในคน แต่แม้จะเป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มเดียวกัน ก็ติดข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ โรคนี้จึงไม่ติดต่อสู่คน แต่สามารถติดต่อจากแมวสู่แมว และจากแม่แมวสู่ลูกแมวได้ แมวที่ป่วยเป็นโรคนี้ ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาด จะต้องคอยดูแล เพื่อพยุงอาการไปตลอดชีวิต ซึ่งหากร่างกายของแมวที่ป่วย มีภูมิคุ้มกันที่ดี และแข็งแรง ก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อีกนาน โรคเอดส์แมว เกิดจากอะไร เชื้อของโรคเอดส์แมว พบได้ในน้ำในไขสันหลัง เลือด หรือน้ำลาย […]